Ginseng Slices

Ginseng has long been said to be the first “superior herb” among the four great tonics: Ginseng, Nhung, Que, and Phu. For thousands of years, this herb has been used to fight bronchitis, boost immunity, detoxify, prolong life, and more.

Product Price $74.99
Click to add this item to cart.
Product Shipping
  • USPS: $6.28

Product Benefits

Ginseng has long been said to be the first “superior herb” among the four great tonics: Ginseng, Nhung, Que, and Phu. For thousands of years, this herb has been used to fight bronchitis, boost immunity, detoxify, prolong life, and more.

*******

Nhân sâm xưa nay được truyền tụng là vị “linh thảo” đứng đầu trong 4 vị thập toàn đại bổ: Sâm, Nhung, Quế, Phụ. Hàng nghìn năm nay, loại thảo căn này được dùng để chống trị viêm phế quản, tăng cường miễn dịch, giải độc, kéo dài tuổi thọ, v.v.